top of page
Doktor

Healthcare

Solex Agro je společnost s více než 30letými zkušenostmi s dodávkami mraženého ovoce, hub, ořechů a obilovin různým zákazníkům včetně lékařské oblasti, kde se tyto produkty používají jako komponenty ve farmacii. 

Také ovoce, ořechy a obiloviny jsou způsobem zdravého života a životního stylu. Společnost Solex Agro se rozhodla nezaspat! Otevřela svému podnikání nový horizont, kde může poskytnout mnohem širší podporu s rozsahem lékařských řešení pro sektor zdravotnictví.

Porod

Solex Agro se svou zdravotnickou iniciativou dodává svým zákazníkům po celém světě lékařské vybavení spolu se zdravou výživou. Společnost spolupracuje se všemi zdravotníky a upravuje nabídku dle potřeb. K naplnění těchto potřeb Solex Agro spolupracuje se špičkovými medicínskými značkami z Evropy a USA. Je pro nás velmi důležité nabízet pouze vysoce kvalitní vybavení a servis.

Solex Agro spolupracuje se všemi podniky souvisejícími se zdravotnictvím počínaje zdravotnickými středisky (biohackerská centra, malé kliniky, wellness centra atd.) až po nemocnice a lékařské ústavy. Naše společnost má zkušenosti s dodávkou zdravotnického vybavení po celém světě s plnou podporou a péčí o zákazníky. Prodáváme výrobky polské firmy METRUM CRYOFLEX.

bottom of page