top of page
20151018_145029.jpg

Projekty

Instalace FVE na objekt firmy SOLEX AGRO, s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000912

je spolufinancován Evropskou unií.

Záměrem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny o velikosti 99 kWp s akumulací na střechu objektu mrazírny v Bruntále. Jeho realizací dojde ke snížení energetické závislosti objektu na potřebě dodávek elektrické energie ze sítě, doplněním o vlastní energii z obnovitelných zdrojů, čímž se zároveň sníží dopady činnosti společnosti na životní prostředí. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

publicita_912_NOVA-page-001.jpg
bottom of page